20 thoughts on “Street Food in Sunday Bazaar Karachi | Pakistan Food Street”

  1. Dono desh mein bahat kuch Samantha hai.khali pyar aur bhai chara mil jane se dono desh mein rista achha ho jayega.love from India

  2. Oye …. kuch bhi farq nahi hai India aur pakistani market mein
    Mumbai ke bazaar bhi aise hi hote hai
    Jinna ne Gand marwa ke alag kar diya , warna aaj hum ek hote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,