6 thoughts on “ASMR BBQ DUCK MEAT – ASMR VIETNAM FOOD ( EATING SOUNDS) NO TALKING | DIEM MAI ASMR”

  1. Bạn chế biến món vịt nướng ăn ngon lắm bạn ơi xem mà chảy nước dãy rồi đây nầy bạn ơi

  2. wow, con vịt trông ngon thế kia à, như nướng có vẻ hơi bị khét thì phải, nhưng trông thật la ngon lành .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , ,